Friday, July 31, 2015

Isaale Sawab/Fatiha Ke Quran Aur Hadees Se Saboot

Isaale Sawab:
Is Lafz Ka Maana Hai Sawab Bakshna, Sawab Pohochana Aur Buzurgane Deen Ke Liye Sawab Nazar Karna. Hum Quran Shareef Ki Tilawat Ka Sawab, Sadqat Wa Khairat, Duroodo Salaam, Kalma Shareef Aur Digar Nafli Ibadato Ka Sawab Foutshuda Ko Pohochana Isaale Sawab Kehlata Hai. Buzurgane Deen Ko Iska Sawab Nazar Karte Hai Bakshna Kehna Beadabi Hai. Hum Sunni Khane Par Quran Shareef Ki Chand Suro Ki Tilawat Karte Hai Uska Sawab Marhumo Ko Bakshte Hai. Aaj Kuch Badmazhab Firqe Logo Ko Isaale Sawab Ko Haraam Bata Kar Gumrah Karte Hai. Aur Yahi Log Gairullah Ka Khaana Shauk Se Khate Hai. Jispe Kalaam-E-Ilaahi Padha Ho Use Haraam Kehte Hai. Mazallah.
Ye Post Me Hum Unke Tamaam Aitrazo Ke Jawabat Quran Wa Hadees Se De Rahe Hai Jisse Ye Khoob Saabit Ho Jayega Ki Isaale Sawab Jaiz Hai Aur Iska Sawab Marhumo Ko Fayda Pohochchata Hai.

Imam Ahmad Raza  Khan Aalahazrat Rehmatullah Alaihi Farmate Hai
“Huzoor-E-Akdas Sallallahu Alaihi Wasallam Khwaah Nabi Ya Wali Ko Sawab Bakshna Kehna Beadabi Hai Bakshna Bade Ki Taraf Se Chote
Ko Hota Hai Balki Nazr Karna Ya Hadiya (Tohfa) Kahe."
(Fatawa-E-Razviya Volume : 26, Page : 609)

Isaale Sawab Kiske Liye Kiya Jaye:
Isaale Sawab Sirf Sahihul Aqeeda Musalman Ke Liye Karna Chahiye. Kaafir, Badmazhab, Shiya, Wahabi, Deobandi, Najdi, Kharji, Qadyani Aur Baatil Ke Liye Isaale Sawab Karna Haraam Hai.

ALLAH Tabarak Wa Ta'ala Quran-E-Kareem Me Farmata Hai,
“Aur Wo Jo Unke Baad Aaye Arz Karte Hai. Aye Hamare Rab ! Hume Baksh De Aur Hamare Bhaiyo Ko Jo Hum Se Pehle Imaan Laaye Aur Hamare Imaanwaalo Ki Taraf Se Keena Na Rakh, Aye Hamare Rab ! Beshak
Tu Hi Bahot Meharbaan Rahemwaala Hai”
(Surah Al HashrPara 28, Ayat 10, Tarzuma Kanzul Imaan)

“Aye Hamare Rab Mujhe Baksh De Aur
Mere Maa Baap Ko Aur Sab Musalmaan Ko Jis Din Hisab Kayam Hoga”
(Surah Ibrahim, Para 13, Ayat 41, Tarzuma Kanzul Imaan)

In Aayato Me ALLAH Ne Musalmano Ke Is Dua Ko Bataur-E-Tareef Bayan Farama Raha Jo Musalman Apne Guzre Hue Musalman Bhaiyo Ke Liye Dua-E-Bakshish-O-Magfirat Maag Rahe Hai Agar Wisal Ho Chuke Logo Ko Zindo Se Koi Nafa Na Pahuchta To Quran Hargeez Usko Bataur Tareef-O-Istehsan Bayan Na Karta Dua To Ek Shaks Ne Maanga Par Iska Faida Sabko Pahucha Khwah Wo Zindo Ho Ya Murda.
"Tera Rab Khoob Janta Hai Kaun Bahka Hai Uski Raah Se Aur Wo Khoob Janta Hai Hidayatwalo Ko To Khao Us Me Se Jis Par ALLAH Ka Naam Liya Gaya Agar Tum Uski Aayate Mante Ho
Aur Tumhe Kya Hua Ki Tum Unme Se Na Khao Jis Par ALLAH Ka Naam Liya Gaya"
(Sure An'aamPara-7, Aayat 117,118,119, Ruku 14, Tarzuma Kanzul Imaan)

Ye Aayat Se Khoob Roshan Hao Gaya Ki Fatiha Jaiz Hai. ALLAH TA'ALA Khud Quran-E-Kareem Me Farma Raha Hai Ki Khao Jis Par ALLAH Ka Naam Liya Gaya. Ab Aap Hi Faisla Karle. Hum Fatiha Me Kya Padhte Hai? Sure Fatiha, Sure Ikhlas, Sure Kousar, Sure Qadr, Sure Naas, Aayatul Qursi, Sure Lahab, Durood Shareef Aur Bhi Kai Sure Ki Tilawat Karte Hai. Ab Koi Agar Kehde Ke Fatiha Ka Khana HARAAM Hai. Mazallah To Kya Wo Musalman Raha? Kise Haraam Bol Raha Hai. Jis Par Kalaam-E-Ilaahi Ki Tilawat Ki Gayi Ho Wo Kaise Haraam Ho Sakta Hai?

Ab Aaiye Hum Hadees Shareef Ki Roshni Me Isaale Sawab Par Nazar Dale.

Hadees No: 1
Hazrat Abdullah Bin Abbas Radiallahu Anhu Se Riwayat Hai Ki Ek Shakhs Ne Bargah-E-Risalat Sallallahu Alaihi Wasallam Se Arz Kiya:
Ya RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ! Meri Waalida Faut Ho Chuki Hai Agar Mein Unke Taraf Se Sadqa Doo’n To Kya Woh Use Koi Nafa Dega?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya : Ha’n !
Usne Arz Kiya :
Mere Paas Ek Baag (Garden) Hai Aap Gawaah Rahein Mein Ne Yah Baag Us Ki Taraf Se Sadqa Kar Diya.”
(Sunan Tirmizi, Volume : 02, Page : 56, Kitab Az ZakatBaab No 33, Hadees : 669)
(Sunan Abu Dawood, Volume : 03, Page : 118,
Kitab No 18 - Kitabal WasayaHadees : 2882)
Albani Ne Bhi Abu Dawood Ki Hadees
Ko Sahi Kaha Hai.
(Sunan Nasai Volume : 06, Page : 252, Kitab No 30, Kitab Al WasayaBaab No 07, Hadees : 3655)
(Imam Nasai Sunan Al Kubra Volume : 04, Page : 110, Hadees : 6482)

Hadees No: 2
Hazrat  Abdullah ibn Abbas Radiallahu Anhu Se Rivayat Hai Ki Kabeela Juhayna Ki Ek Khatoon Ne Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam Ki
Bargaah Me Haajir Hokar Arz Kiya : Meri Walida Ne Hajj Ki Mannat Maani Thi Lekin Wo Hajj Na Kar Saki Yaha Tak Ki Faut Ho Gayi.
Kya Mai Unki Taraf se Hajj Karo’on? Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya,
Ha’n Tum Uski Taraf Se Hajj Karo.  Bhala Batao Kya Tumhari Walida Par Qarz Hota To Kya Tum Ada Na Karti ?
Phir ALLAH AJWAZAL Ka Haq Ada Karo Wo Zyada Haqdaar Hai Ke Uska Haq Ada Kiya Jaaye.
(Sunan Nasai, Volume : 05, Kitab 24 Kitabul Hajj, Baab No 07 -Faut Shuda Logo Ke Badle Hajj Ka Bayan Jo Hajj Ki Mannat Rakhte The, Page : 116, Hadees : 2632)
(Sunan Al Kubra Volume : 02, Page : 322, Hadees : 3612)
(Imam Tabrani Al Muajamul Kabir, Volume : 12, Page : 50, Hadees : 12443)

Hadees No: 3
Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya :
Jab Insan Mar Jaata Hai To Us Ke Aamaal Ka Silsila Khatm Ho Jaata Hai Siwaye Teen Cheezon Ke (Unka Ajr Use Barabar Milta Rahta Hai) Ek Woh Saqda Jiska Nafa Jaari Rahe,
Dusra Woh Ilm Jisse Faayda Uthaaya
Jaaye, Teesra Woh Nek Awlaad Jo Us Ke Liye Duaa Kare.
(Sahi Muslim Volume : 03, Kitab No 25 - Kitabul Wasaya, Page : 1255, Hadees : 1631)
(Sunan Abu Dawood, Volume : 03, Kitab No 18 -Kitab Al Wasaya, Page : 117, Hadees : 2880)
(Imam Bukhari ne Al Adab Ul Mufrad, Volume : 01, Page : 28, Baab No 19 - Barril Walidain Baadl MautameenHadees : 38)

Hadees No: 4
“Hazrat Abu Hurrairah Radiallahu Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Khidmat Me Ek Shakhs Ne Arz Kiya :
Ya Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam !
Mera Baap Faut Ho Gaya Hai Aur Us Ne Maal Chhoda Hai Aur Waseeyat Bhi Nahi Ki Agar Mein Uske Taraf Se Sadqa Karoo’n To Kya Yah (Sadqa) Us Ke Gunaahon Ka Qaffara Ho Jaayega?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya : Haa’n.
(Sahi Muslim Volume : 03, Page : 1254, Kitab No 25 - Al WasayiatBaab No 02 - Sadakat Ke Sawab Ka Shudagan Tak PahuchnaHadees: 1630)
(Sunan Nasai, Volume : 06, Page : 251, Kitab 30, Kitabul WasayaBaab No 02, Shudagan Ke Badle Sadkat Karne Ke FazailHadees : 3625)
(Sunan Ibn Majah, Volume : 02, Page : 206, Kitab No 22 - Kitab Al WasayaHadees : 2716)

Hadees No: 5
Umool Momineen Hazrat Ayesha Siddiqua Tahira Radiallaho Anha Se Rivayat Hai Ke Ek Shaks Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ki
Bargaah Me Haajir Huwa Aur Arz Kiya:
Meri Walida Achanak Faut Hogyi Hai Aur Mera Khayal Hai Ki Agar Wo (Bawakte Naz’a) Guftgoo Kar Sakti To Sadke (Ki Adaygi Ka Hukm) Karti,
Agar Mein Uske Taraf Se Khairat Karoo’n To Kya Use Sawab pahuchega ? Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya ‘Haan.’
(Sahi Bukhari Volume : 03, Kitab 55 - Kitabul WasayaBaab No 19 - Sadakat Ke Sawab ka Shudagan Tak PahuchneHadees : 2760)
(Sahi Muslim Volume : 02, Kitab 12 :  Al ZakatBaab No 15 : Sadakat Ke Sawab Ka Shudagan Tak PahuchnaHadees : 1004)
(Sunan Abu Dawood, Volume : 03, Kitab No 18 : Kitabul WasayaBaab No : 1068 Page : 118, Hadees : 2881)
Albani Ne Bhi Isko Sahi Likha
Hai
(Sunan Nasai, Volume : 06, Kitab No 30 : Kitabul WasayaBaab No : 07 Kisi Shaks Ki Maut Par Uske Gharwaalo Ke Sadke Karne Ka Bayan, Page : 250, Hadees : 3649)
(Imam Nasai Sunan Al Kubra, Volume 04, Pg : 109, Hadees - 6476)

In Hadeese Pak Se Ye Khoob Saabit Hua Ki Isaale Sawab Jaiz Hai Aur Fatiha To 1000% Jaiz Hai. Ab In Hadeese Pak Par Badmazhab Ye Kehte Hai Ke Fautshuda Ko Wo 3 Hi Chize Jinka Upar Zikr Hai Wahi Nafa De Sakti Hai Tum To Khaane Pine Ki Chizo Par Isaale Sawab Karte Ho. Humne Upar Ek Hadees Pesh Ki Jisme Garden Isaale Sawab Kiya Gaya. Aage Ki Daleelo Ko Gour Se Padhe.

Hadees No: 6
Umme Saad Ke Liye KUN’WA (WALL):
“Hazrat Saad Bin Ubada Radiallahu Anhu Arz Karte Hai YA RASOOLALLAH Sallallahu Alaihi Wasallam Meri Maa Wisal Kar Gayi, Mai Unki Taraf Se Sadka Karna Chahta Hu Konsa Sadka Afzal Rahega, Sarkar Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya, PAANI.
Chunance Unhone Ek KUN’WA (Wall)
Khudwaya Aur Kaha ‘ ﻫَﺬِﻩِ ﻷُﻡِّ ﺳَﻌْﺪٍ ’ Yaani Ye Umme Saad Ke Liye ”
(Sunan Abu Dawood Volume : 02, Kitab 09 : Al ZakatBaab 561 : Paani Pahuchane Ke Fazail, Page : 180, Hadees : 1681)
(Mishkat Al Masabih Volume : 01, Page : 362, Hadees : 1912)
(Imam Munzir ne At Targhib Wa Tarhib, Volume : 02, Page : 41, Hadees : 1424)

Yahi Riwayat Imam Nasai Ne Is Tarah Likhi Hai,
Hazrat Sa’d Bin Ubaada Radiallahu Anhu Riwayat Karte Hain Ki Unki Waalida Faut Ho Gayi. Unhone Arz Kiya :
Ya Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam ! Meri Waalida Faut Ho Gayi Hain, Kya Mein Uske Taraf Se Sadqa Kar Sakta Hoo’n?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne
Farmaya :
Ha’n.
Unhone Arz Kiya : To Koun Sa Sadqa Behtar Rahega?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya :
Paani Pilaana.
(To Unhone Eik Kuwa’n Kharid Kar
Musalmanon Ke Liye Waqf Kar Diya)
Phir Yah Kuwa’n Madinah Munawwarah Me Sa’d Ya Aale Sa’d Ke Paani Ke Sabeel (Ke Naam Se Mash’hoor Tha).”
(Imam Nasai , Sunan Nasai Volume : 06, Page : 255, Kitab No 30 - Kitab Al WasayaBaab No 9 :Zikreel Ektelafi Ala SufyanHadees : 2666)
(Imam NasaiSunan Al Kubra Volume : 04, Page : 112, Hadees : 6491)
(Musnad-E-Ahmad Ibn Hambal Volume : 05, Page : 284, Hadees : 22512)
(Imam Tabrani Majmaul Kabir Volume : 06, Page : 20, Hadees : 5379)

Pata Chala Ke Sirf Wo Amal Jaise Hajj, Roza, Sadkat Se Hi Nahi Balki Dusre Amal Jaise Paani Ke Jariye Bhi Isaal Kiya Jaa Sakta Hai. Aur Aakhir Us Wakt Paani Ka Intekhab Kyu Dusre Sahaba-E-Kiram Radiallaho Anho Ko Alag Alag Amal Bataya Hazrat Saad Bin Ubada Radiallahu Anho Ko Ye Kyu?
Unhe Bhi Koi Amal Hajj, Roza, Sadkaat Bataya Jaa Sakta Tha Na? Maazra Ye Tha Us Wakt Madina-E-Munawarra Me Paani Ki Killat Thi Lihaja Hukm Huwa Paani Ka Kuwa Khudwao Aur Phir Logo Ko Laani Mila Ab Jab Jab Log Us Paani Ke Kuwe Se Sairaab Hote Hai Sabka Sawab Hazrat Saad ibn Ubada Radiallaho Anhu Ki Walida Mazida Ko Pahuchta Hai.
Is Hadees-E-Paak Se Bahot Se Masle Hal Huwe.
Jaise Jarurat Ke Ki Cheez Isaal Kare Chunki Us Wakt Paani Ki Killat Thi To Paani Ka Hukm Huwa Aur Hum Aaj Dekhe To Aaj Bhi Bahot Si Jagah Paani Ki Killat Hai. Aaj Ummate Muslima Ko Achche Hospitals, Education, Deeni Madaris, Masjid Ki Jarurat Hai To In Sabko Banake Apne Buzurgo Ke Naam Se Mansoob Karna Phir Jab Tak Usse Musalmaan Fayda Uthayga Un Marhoomeen Aur Buzurgo Ko Bhi Iska Sawab Hasil Hoga.
Dusri Ek Baat Pata Chali Baaj Jahil Khawarij Wahabi Ye Bhi Kahte Hai Ke Kisi Khane Peene Ki Cheez Ko Kisi Ke Naam Se Mansoob Kar Dena Ye Shirk Hai. Is Hadees-E-Paak Se Ye Bhi Subaha Khatm Huwa Ke Kisi Ke Naam Se Mansoob Kar Dena Katayi Nazaiz-O-Shirk Biddat Nahi Balki KHUD NABI E KARIM Sallallahu Alaihi Wasallam Ne KUWE Ko Hazrat Saad Ibn Ubada Radiallaho Anho Ki Walida Ke Naam Se Mansoob Kiya Hai Agar Ye Nazaiz-O-shirk Biddat Hota To Hargiz Ye Amal Sabit Na Hota. Isiliye Ham Sunni Fatiha Me Khaane Peene Ki Chize Rakh Kar Uska Sawab Bakayda Naam Le Kar Marhumo Ko Mansoob Karte Hai Aur Is Khaane Ko Garieeb, Faqir, Miskino Me Takseem Karte Hai. Khud Bhi Tabrrukat Ke Tour Par Khate Hai Ke Is Par ALLAH Ke Kalaam Ki Tilawat Hui Hai. Isaale Sawab Ke Chand Tareeqe Hamare Aaqa Wa Maula Janabe Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Apne Sahaba-E-Kiram Ko Bayan Farmaye Hai. Hum Kisi Bhi Jaiz Aur Halaal Chizo Se Isaale Sawab Kar Sakte Hai. Jara Aap Hi Soche Hadees Shareef Me Kuwa Khudwane Ka Zikr Hai. Ab Koi Kam Aqal Insan Ye Kahe Ki Hadees Me Sirf Kuwa Khudwa Kar Isaale Sawab Ka Zikr Hai Me Wahi Karunga. Ab Aaj Ke Dour Me Kuwa Sirf Dehato Me Dikhai Deta Hai Aur Naya Banane Ki Izazat Bhi Government Nahi Deti. To Kya Ham Isaale Sawab Hi Na Kare? ALLAH Hume Deen Ki Sahi Samaz Ataa Farmaye
Aameen
(Awwal Aakhir Durood)

Hadees No: 7
Hazrat Anas Radiallahu Anhu Farmate Hai Jab Nabi-E-Paak Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Hazrat Zainab Radiallaho Anha Se Nikah Kiya To Meri Walda Hazrat Umme Sulaim Radi Allaho Anha Ne Hais (Sattu, Ghee, Or Khazoor Se Bana Huwa Khana) Bana Kar Ek Tabaq Me Rakha Or Mujhe Kaha Ise Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Khidmat-E-Aqdas Me Le Jao Main Khidmat-E-Aqdas Sallallahu Alaihi Wasallam Me Hazir Huwa To Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Jao Or Musalmano Me Se Tumhe Jo Mile Usse Bula Lao Mujhe Jo Mila Bula Laaya Or Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Dua Padha Or Jo Kuch Rab Ko Manzoor Tha Wo Aapne Dua Me Padha Phir Log Ghar Me Dakhil Hote Khana Khate Aur Nikal Jaate Sab Ne Sair Hokar Khaya Or Chale Gaye Kuch Log Baithe Rahe Unho Ne Lambi Baatein Shuru Kardi Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Unhe Kuch Kehne Se Haya Karte The Nabi-E-Paak Sallallahu Alaihi Wasallam Ghar Se Bahar Tashrif Le Gaye Magar Woh Log Wahin
Bethe Rahe. Us Wakt ALLAH Ta’ala Ne Ye Aayat Nazil Farmaya.
"Aye Imaanwaalo Nabi-E-Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Ghar Me Begair Izazat Dakhil Na Huwa Karo, Na Khane Ke Wakt Taktey Raha Karo. Haa Agar Tumhe Khane Pe Bulaya Jao To Jarur Aao Lekin Khana Khane Ke Baad Chale Jaya Karo. Baatein Karne Me Na Lage Raho Tumhari Ye Harkatein Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Taklif Deti Hai Magar Wo Sharm Ki Wajah Se Tumhe Kuch Nahi Kehte Or ALLAH Ta'ala Haq Baat Kehne Me Sharm Nahi Karta
(Surah AhzaabPara 21, Ayat 53, Tarzuma Kanzul Imaan)
(Sahi Muslim Volume : 02 , Kitab No 16
Kitabun NikahBaab : Ummul Momineen Zainab Bint Jahsh Ke Nikah Ka Bayan Aur Hizab Ke Mutaalik Nuzool-E-Wahi Ka BayanHadees : 1428)
(Jamai Tirmizi Kitab No 47 Kitabut
TafseerHadees : 3524)

Kaum-E-Wahabiya Ko Halwe Se Badi
Nafrat Hai Ab Kyu Hai Ye To Wohi Jaane Lekin Hum Ahle Sunnat Ko Halwa kyu Pasand Hai Aaiye Hadees-E-Paak Se Dikhate Hai

Hadees No: 8
Umool Momineen Hazrat Ayesha
Siddiqua Tahira Radiallaho Anha Se
Rivayat Hai Ke Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Halwa (Sheerni) Aur Shahed (Honey) Pasand Farmate The.
(Sahi Bukhari, Volume : 02, Kitab No 76 Al TibbHadees :5682)
(Sahi Bukhari, Volume : 02 ,Kitab No 74 AL Taam’at (Food), Hadees : 5431/5599)
(Sunan Ibn MajahKitab No 29 AL
Taam’at (Food), Hadees : 3448)
(Imam Tirmizi Ne Shama’il-E-Muhammadiya Kitab No 26, Hadees :
163)

Pata Chala Halwa To Khud Huzoor Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Pasand Tha Isliye Ahle Sunnat Khoob Khate Hai Ab Khud Faisla Karlo Jo Cheez Aaqa Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Pasand Hai Tum Uska Mazaak Udhaao To Tum Kaun Ho?
Aur Ab Tumhe Kawwe Gadho Pe Pyaar
Aaya Hai To Hum Kya Kare? Aur Ek Ahem Baat Halwa Khana Haraam Shirk Biddat Bolte Hai. Aur Jarur Khane Pehle Aate Hai. Isliye Hamare Imam Aalahazrat Azeemul Barkat Rehmatullah Alaihi Kya Khoob Farmate Hai

"Tera Khaye Tere Gulamo Se Uljhe
Hai Munkeer Ajab Khane Gurranewaale."

"Khaate Hai Sunni Halwa Sarkar Ke Karam Se
Dekho To Najdiyo(n) Ko Kawwo Pe Pyaar Aaye."

Hadees No: 9
Jo Qabristan Me 11 Martaba Surah
Ekhlaas Padhke Tamam Ahle Qaboor Ko Isaale Sawab Karde To Sabke Barabar Isaale Sawab Karne Ka Azr Karnewaale Ko Milega”
(Jami' Jawami' Al-Suyuti, Volume 08 Page : 280, Hadees : 23102)

Agar Itni Daleel Dene Ke Bawazood Bhi Kisiko Fatiha Haraam Lagti Hai To Wo Yaha Gour Kare.
"Tum Farmaao Laao Apne Wo Gawaah Jo Gawahi De Ki ALLAH Ne Use Haraam Kiya”
(Surah AnamPara 7, Aayat 150, Tarzuma Kanzul Imaan)

Hadees No: 10
“Hazrat Umar Bin Khattab Radiallahu Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya
"Aamaal Ka Daaromadaar Niyyat Par Hai Aur Har Shakhs Ke Liye Wahi Hai Jiski Usne Niyyat Ki."
(Sahi Al Bukhari, Volume : 01,Kitab Ul ImaanHadees : 54)

Hadees No: 11
Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Irshad Farmaya, "Musalmaan Ki Niyyat Uske Amal Se
Behtar Hai”
(Al Majmaul Kabir Lil Tabrani Volume : 06, Page : 180, Hadees : 5942)

Hadees No: 12
Huzoor-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan-E-Aalishan Hai Acchi Niyat Bande Ko Jannat Me Daakhil Kar Deti Hai”
(Imam Suyuti Al Jaaame Sageer ,v
Volume : 01, Page : 800, Hadees : 1326, Darool Kitab Beirut)

In Hadees-E-Paak Se Wajeh Hua Ke Musalmaan Ki Niyyat Har Kaam Ke Liye Hona Jaruri Hai.  Ke Insaan Ko Niyat Ke Mutabik Hi Azr-O-Sawab Milega Aur Nekiyo Me Izafa Bhi Hoga Isliye Har Musalmaan Ki Niyat Sadkaat Se Leke Dua Karne Tak Ye Niyat Rakhni Chahye Ke Hum Nazr-O-Isaal Kar Rahe Hai INSHA ALLAH
Hume Bhi Fayda Hoga Dusre Ko Bhi
Fayda Hoga. Hum Marhumo Ke Isaale Sawab Ki Niyat Se Fatiha Kare To Sawab Insha ALLAH Jaroor Milega.

Wednesday, July 29, 2015

Fazilat Of Salatul Tasbeeh And How To Perform Salaatul Tasbeeh

The Excellence of Salaat-ut-Tasbeeh

There is tremendous reward for offering this Salah. The Noblest Prophet (SallAllahu Alayhi Wasallam) said to his beloved uncle Sayyiduna Abbas (Radi Allahu Anhu), "O uncle! If possible offer Salat-ut-Tasbeeh once daily, and if this is not possible daily then offer it once every Friday, and if this is not possible then offer it once in each month, and if this is not possible then offer it once in the year, and if this is not possible then once in a lifetime."
(Sunan Abi Dawud, Volume. 2, Page 44, Hadith 1297)

The Method of Offering Salat-ut-Tasbeeh

» The way to offer this Salah is to firstly invoke Takbir-e-Tahrimah and then recite Sana followed by the following Tasbeeh 15 times:

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

» Then after reciting Ta'awwuz, Tasmiyah, Surah al-Fatiha and a Surah, before transition into Ruku’ invoke this Tasbeeh 10 times.

» Then perform Ruku’ and after reciting "Subhana Rabbiyal Azeem" 3 times, invoke the Tasbeeh 10 times and get up from Ruku’.

» Recite "Sami’Allahu li man Hamidah" and "Allahumma Rabbana wa laka al-Hamd" followed by invocation of the Tasbeeh 10 times whilst still standing.

» Then go into Sajdah, and after reciting "Subhana Rabbiyal Aa'la" 3 times, invoke the Tasbeeh 10 times.

» Get up from Sajdah and invoke the Tasbeeh 10 times whilst sitting in between the 2 Sajdahs.

» Then perform the second Sajdah, recite "Subhana Rabbiyal Aa'la" 3 times and then the Tasbeeh 10 times.

Perform 4 Rak’at [cycles] in this way and remember to invoke the Tasbeeh 15 times before reciting Surah al-Fatiha whilst standing, and 10 times in all other stages. In each Rak’at [cycle], the Tasbeeh will be invoked 75 times and in 4 Rak’at the number of iterations of the Tasbeeh will be 300. (Bahar-E-Shari’at, Part 4, Page 32)

Note: Those who have Qada Salah due on them should try their level best and focus on offering the Qada first.

                    Post By:
                Humare Nabi
         www.hamarenabi.in
         Like Us On Facebook
www.facebook.com/HumareNabi

Monday, July 27, 2015

Hayate Mubarak/Complete Biography Of Aalahazrat Imam Ahmed Raza Khan Rehmatullah Alaihi

Complete Biography Of Aalahazrat Imam Ahmed Raza Khan Rehmatullah Alaihi

Alqaab :
‾‾‾‾‾‾‾‾
Aa’la Hazrat,  Mujaddeed e deen o millat, Imaam e Ahle sunnat, Azeem ul barkat, Faazil-e-Bareilvi

Aap ki wilaadat 10 Shawwal 1272 Hijri (14 June 1856 A.D.) ko Bareilly shareef (U.P.) me hui.

Aap ke waalid ka naam Hazrat Naqi Ali Khan ibn Raza Ali Khan rahmatullahi alaihi hai.

Aap bachpan se hi bade zaheen the.
Aap ne 4 baras ki umr me Qur’an majeed mukammal kiya.
Aap ne apne waalid se ‘Darse Nizaami’ ki taalim mukammal ki.
Aap ne Mirza Ghulam Qaadir Baig rahmatullahi alaihi  se ‘Meezan e Munsha’ab’ ki taaleem haasil ki.

Aap ne Hazrat Maulana Abdul Ali Rampuri, Hazrat Allama Shah Aal e Rasul Marehrawi, Shaikh-e-Kabeer Hazrat Allama Sayyed Shah Abul Husain Ahmad-e-Noori,  Shaikh Ahmad bin Zain-e-Dahlaan Makki, Shaikh Abdur Rahman Makki aur Shaikh Husain bin Saalih Makki se bhi taaleem haasil ki.

Aap ne 6 baras ki umr me Rabi’-ul-Awwal me Milaad e Rasool ke unwaan par shaandar taqreer farmai.
8 baras ki umr me arabi zabaan me 1 kitaab likhi.
14 Sha’aban 1286 Hijri ko 13 baras 10 maah ki umr me pehla Fatwa likha aur Dastaare Fazeelat ata ki gai.

Bachpan me aap ne Maahe Ramazaan me roza rakha. Bahut garmi hone ki wajah se aur aap par abhi roza farz nahi tha is liye aap ke waalid aap ko ek kamre ke andar le gaye aur kamra band karke mithai di aur kaha ‘Ise kha lo’. Aap ne kaha ‘Maine roza rakha hai.’ Aap ke waalid ne kaha ‘Darwaza band hai, Koi nahi dekhega. Tum kha lo. Tum abhi bache ho.’ Aap ne kaha ‘Bhale koi na dekh raha ho. Magar mera rab jis ke liye maine roza rakha hai wo to dekh raha hai.’

1291 Hijri (1874 A.D.) me 18 baras ki umr me aap ka nikah Sayyeda Irshaad Begam bint Shaikh Fazle Husain se hua.
Aap ke 2 bete aur 5 betiya hain.
2 Saahabzade - Haamid Raza Khan (Hujjat-ul-Islaam) aur Mustafa Raza Khan (Huzoor Mufti e Aazam e Hind).

1294 Hijri (1877 A.D.) me Hazrat Maulana Abdul Qaadir Badayuni rahmatullahi alaihi Bareilly Shareef  aaye aur aap un ki daawat se un ke saath  Marehra shareef gaye. Jab waha pahunche to aap ne farmaya ‘Mujhe mere peer ki khushbu aa rahi hai.’ Jab aap Khaanqaah-e-Barkaati  me pahunche to Hazrat Sayyedina Shah Aal e Rasool Barkaati Marherawi rahmatullahi alaihi ne aap ko dekhkar farmaya ‘Aao. Main kab se tumhara intazaar kar raha tha.’
Aap bai’at karke Hazrat ke mureed ho gaye.

Hazrat Sayyed Abul Husain Ahmad-e-Noori Barkaati rahmatullahi alaihi ne aap se farmaya ke ‘Yaha mureed hokar khilaafat haasil karne ke liye aane walo ko pehle mujaahida karna padta hai. Jab wo us darje par pahunch jaata hai tab hi use khilaafat aur ijazat milti hai.’
To Sayyedina Shah Aale Rasool rahmatullahi alaihi ne foran kaha ke ‘ Aye logo, Ahmad Raza pehle hi se ALLAH ta’ala ki taraf se sanwaar karke bheja gaya hai. Sirf use silsile se jodna tha. Qayamat jab me main Rab ta’ala ke saamne khada rahunga aur mujhe puchhega ki Tum apne saath kya laaye ho to main kahunga ki Aye mere Rab tera ata kiya hua Ahmad Raza lekar aaya hu.’

**********
Aap ne 2 baar Hajj ada kiye :
1295 Hijri (1878 A.D.) me apne waalid ke saath,
Aur 1323 Hijri (1906 A.D.) me apne bhai Maulana Hasan Raza Khan aur bete Haamid Raza Khan aur Mustafa Raza Khan ke saath.

**********
Aap ko sunnato hadees par mukammal yaqeen tha aur har amal sunnato hadees ke mutabik hi karte the.

Aap farmate hain ke ‘Wali ki asl karaamat ye hai ke wo hamesha nek aur parhezgar hota hai aur shariat aur sunnat par amal karta hai.’

(1) Ek baar ye afwah faili ke Bareilly Shareef  me Taoon (Plague) faila hai. Ittefaak se Aa’la Hazrat ko masoodo me soojan ho gaya aur dard itna shadeed tha ke aap ka munh bhi khul nahi pata tha aur tez bukhar bhi tha. Jab doctor ko bulaya gaya to us ne jaanch karne ka baad kaha ke ‘Aap ko Plague hone ka andesha hai.’ To aap ne kaha ke ‘Ye mumkin nahi hai. Kyun ke Huzoor sallallahu alaihi wa sallam ne ek dua batai hai au farmaya hai ke jab koi badi beemari failne ki khabar suno to is dua ko padh lena. In sha Allah hifaazat ho jaayegi. Aur maine is masnoon dua ko padh liya hai.’
Phir aap ne farmaya ‘Aye ALLAH, Tere Habeeb sallallahu alaihi wa sallam ke farmaan ko sahi saabit kar de.’
Itne aap ne gaib se ek aawaz suni ke miswaak aur kaali mirch istemaal karo.
Aap ne taklif bardasht karte hue bhi miswaak kiya aur apne munh me kaali mirch ke daane rakhe. Aisa karne se ALLAH ke karam se aap ki taklif kam hone lagi aur aap me phir se taaqat aane lagi.
Aur is tarah us doctor ko maanna pada ke us ki tashkees (diagnosis) galat thi.

(2) Aap 1295 Hijri (1878 A.D.) me aap ke waalid ke saath hajj ke liye gaye. Hajj ke safar me jahaaz se waapas aate waqt samundar me toofan shuru ho gaya. Jahaaz ke kaptan ne aakar kaha ke ‘Toofan itna tez hai ke shaayad ham nahi bach sakte.’
Ye sunkar aap ke walid ne kaha ke ‘Aye mere bete, Mujhe mujh se zyada tumhari fikr hai.’
Aap ne farmaya ke ‘Hame kuchh nahi ho sakta kyun ke maine jahaaz par sawaar hote hi bahri Sawaari (Safar) ki masnoon dua padh li thi aur mujhe yaqeen hai ke mere Aaqa sallallahu alaihi wa sallam ka farman hamesha sahi hota hai. Is liye hamare jahaaz ko kuchh bhi nahi hoga.’
Thodi der me toofan rook gaya aur kaptan ne aakar kaha ke ‘Ab hamare jahaaz ko koi khatra nahi hai.’

**********
Aap ne apne har amal se Huzoore akram Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam aur Aale rasool ke mukammal ishq ka saboot diya.

(1) Ek baar aap doli me bethkar Bareilly Shareef  ke bazaar se guzar rahe the. Aap ne doli uthane walo ko doli rokne ke liye kaha aur puchha ‘Tum me se saadat kaun hai?’ Kisi ne jawaab nahi diya. Aap ne phir se ilteja karte hua ke ‘Meharbani karke bata do ke aap me kaun saadat hai. Mujhe aale rasool ki khushboo aa rahi hai.’
Tab ek hazrat ne kaha ‘Main aale rasool hu. Gareebi aur majboori ki wajah se main doli uthane ka kaam kar raha hu.’
Aap ne foran haath chumkar kaha ke ‘Mujhe muaf kar dena.’
Phir aap ne us sayyedzade ko doli me bithaya aur khud unki jagah par doli uthakar chalne lage.

(2) Ek baar ek saadat aap ke paas aaye. Aap ne dekha ke unke haath me sone ki angoothi thi. Jab wo ja rahe the to aap ne un se kaha ke ‘Agar aap theek samajhe to ye angoothi kuchh dino ke liye mujhe rakhne ke liye den. Main ise behtar karke dunga.’
Us saadat ne aap ko wo angoothi de di. Aap ne kuchh sona milakar us me se chudiya banakar us hazrat ko bulakar di aur faramaya ke ‘Ye aap ki biwi ke liye hai.’
Unko saari baat samajh me aa gai.

***********
Karamaat :
‾‾‾‾‾‾‾‾
(1) Ek baar aap Rail se Pilibhit se Bareily ja rahe the. Raaste me Nawabganj station par train 1-2 minute ke liye ruki. Maghrib ka waqt ho chuka tha. Aap apne saathiyon ke saath Namaaz ke liye platform par utre. Saathi pareshan the ki train chali jaayegi to kya hoga. Lekin aap ne itminan se Azaan dilwa kar ba-jama’at  namaaz shuru kar di.
Udhar Driver train ka engine chalu karta hai lekin train nahi chalti. Engine uchalta aur phir patri par girta hai. T .T, Station Master, wagairah sab log jama ho gaye. Driver ne bataya ki engine me koi kharaabi nahi hai.
Achanak ek Pandit chikh utha ‘Wo dekho koi darwesh Namaaz padh raha hai, shayad train isi wajah se nahi chalti?’ Ye sunkar log Aa’la Hazrat ke ird gird jama ho gaya.
Aap itminaan se namaaz mukammal karke jaise hi apne saathiyo ke saath Rail me sawaar hue to Rail chalu ho gai aur aage badhi.

(2) Bareilly Shareef me ek shakhs Auliya, Peero Murshid aur bai’at me nahi maanta tha. Us ka ek dost Aa’la Hazrat se milne ke liye ja raha tha. Us ne us shakhs se kaha ke ‘Tum mere saath Aa’la Hazrat se milne chalo aur waha un se is baare me mobahisa kar lena. Wo ye baat kar raha tha ke us shakhs ne ek dukan me taazi mithai dekhi. Us ne kaha ke ‘Pehle ye mithai lete hain, Phir main tumhare saath chalta hu.’ Us ne kaha ke Aa’la Hazrat milne ke baad waapas aate waqt raaste me yaha se mithai le lenge. Bahut samjhane par wo maana.
Aur dono Aa’la Hazrat ki baargah me gaye. Dono waha baithe the, itne me ek mureed kuchh mithai lekar aaya aur waha haazir sab ko taqseem karne ke liye kaha.
Aa’la Hazrat ke darbar me ye tareeqa tha ke jin ki daadhi hoti un ko do hisse diye jaate aur bagair daadhi wale ko ek hissa diya jaata kyun ki wo bache jaise lagte hain.
Is liye jo mureed taqseem karne ke liye khada hua wo isi tarah sab ko de raha tha.

Jab us shakhs ki baari aai to wo mureed use ek hissa de raha tha. Tab Aa’la Hazrat ne use do hisse dene ke liye kaha. To us mureed ne kaha ‘Hazrat, Is ki daadhi nahi hai.’
Aa’la Hazrat ne farmaya ‘Us ko do hisse khane ki khwaahish hai.’
Us shakhs ne jab ye suna to use pata chal gaya ke Aa’la Hazrat ko us ke dil ki khwaahish bhi khabar ho gai hai. Wo sharminda hua aur Aa’la Hazrat ka mureed ho gaya.

(3) Ek baar ek shakhs ko koi aisi badi beemari ho gai ke kisi bhi tarah theek nahi ho raha tha. Wo door ilaake me kisi achhe doctor ka ilaj karane ke liye soch raha tha. Kisi ne use pehle Aa’la Hazrat se milkar baat karne ke liye mashwara diya.
Jab wo Bareilly Shareef pahunchkar Aa’la Hazrat ko talash karta hua masjid me pahuncha. Aa’la Hazrat wuzu ke liye ja rahe the. Use dekhkar aap ne farmaya ‘Tum tumhari beemari ke liye aaye ho to us ka ilaaj is tarah karo. In sha Allah tumhe shifa mil jaayegi.’

**********
Ek baar kisi ne khat me aap ke naam ke saath ‘Haafiz’ likh diya. Aap ne jab padha to socha ke main haafiz e Qur’an nahi hu. Is liye mujhe haafiz kehna sahi nahi. Magar main jald hi haafiz e Qur’an ban jaaunga.
Phir mahe Ramazaan me isha’ ke waqt me azaan aur namaaz ke dauran Hazrat Allama Mufti Amjad Ali rahmatullahi alaihi aap ko Qur’an majeed ka ek paara padhkar sunate aur aap us ko namaaz e taraaweeh me Qir’at me padhte. Aur is tarah Ramazaan ke khatm hone tak aap Haafiz e Qur’an ho gaye.

**********
Log agar kisi mas’ale ke liye talaash karte to Aa’la Hazrat bagair kitaab dekhe safa number ke saath us ka jawaab dete.

Aap din ko suraj dekhkar aur raat me sitaare dekhkar ghadi me waqt mila lete aur 1 minute ka bhi farq na hota.

**********
Aap Imaam e Ahle sunnat aur 14wi sadi ke Mujaddeed e Islaam hain.

1317 Hijri (1900 A.D.) me Patna me Ahle Sunnat wal Jama’at ke ijtema ke dauran  Maulana Abdul Muqtadir Badayuni rahmatullahi alaihi ne Aala Hazrat ko ‘Mujaddeed’ kehkar khitaab kiya.
Is ke ilaawa Shaikh Ismaa’eil bin Khaleel aur Shaikh Moosa Ali Shaami rahmatullahi alaihi aur dusre arab wa ajam ke ulema ne aap ko Mujaddeed kaha hai.

**********
Aap ne apni kitaabo aur bayaano me bahut si buri bid’ato ko radd kiya hai.

(1) Mazaar (ya Qabr) ko Sajda, Rooku’ ya Tawaaf karna.
(2) Aurto ka mazaarat par jaana.
(3) Maushiqi aur saaz (Music) wali Qawwali.
(4) Mazaar par ya Majlis ya Juloos me nachna, gana-bajana.
(5) Taaziyadaari.

**********
Jab Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ne Imaam Mahdi hone ka aur phir Nabi hone ka daawa kiya tab Aap ne 1905 me Hajj ke liye gaye to ‘Al Motamad Al Mustanad’ naam se ek tahreeri saboot (Document) tayyar karke Makka aur Madeena ke ulema ko paish kiya aur phir Hejaz ke 33 ulema ki raay aur faisla jama karke Arabi me ‘Husam al-Harmain’ naam ki kitaab tayyar ki jis me Mirza Ghulam Ahmad Qadiani ke kaafir hone ke saboot diye gaye hain.

**********
Aap ne Wahabi aur Deobandi ke Ashraful Ambiya Khairul bashar RasoolAllah sallallahu alaihi wa sallam ki gustakhi bhare bad-aqeedo ko radd karte hue saboot paish kiya.

(1) Huzoor Mohammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Insaan-e-kaamil hone ke saath noor bhi hain.
(2) Huzoor Mohammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ko ALLAH ta’ala ne Mukhtaare kul banaya hai.
(3) Huzoor Mohammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Haazir wa naazir hain.
(4) Huzoor Mohammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ko ALLAH ta’ala ne Ilme gaib ata kiya hai.
(5) ALLAH ta’ala ne apne Ambiya, Auliya aur Shohada ko wisaal ke baad bhi Aalame baqa me hamesha ki zindagi ata farmai hai.
(6) ALLAH ta’ala ke muqarrab bande ya’ni Ambiya, Auliya, Shohada, Ahle bait aur Saleheen ka waseela lena jaaiz hai.

♦ 1323 Hijri (1906 A.D.) me jab aap dusri baar Hajj ke liye gaye the to Makka me sirf  8 ghante me Huzoor sallallahu alaihi wa sallam ke Ilme gaib ke saboot par ‘Addaulatul Makkiyah’ naam ki kitaab likhi. Jise padhkar arab ke aalimo ne aap ko Imaam maana.

**********
Tehreek e Khilaafat ke dauran Mohandas Gandhi ko kisi ne Ahmad Raza Khan se milne ka mashwara diya. Jab aap ko bataya gaya ke Gandhi aap se milna chahte hain to aap ne farmaya ke ‘Wo kis baare me guftagoo karna chahte hain? Deeni ya Dunyawi? Agar dunyawi muamale me guftagoo karna chahte hain to main un se nahi mil sakta. Mujhe dunyawi baato me dilchashpi nahi hai.’

***********
1330 Hijri (1912 A.D.) me Aap ne ‘Kanz-ul -Eimaan fi Tarjuma al-Qur’an’ naam se Qur’an majeed ka Urdu tarjuma kiya hai.

Aap ne bahut saari mahshoor Hamd e baari ta’ala, Na’at e Mustafa, Manqabat aur Munajaat likhi hain.

Aap ne 55 se ziyada uloom par taqreeban 1000 kitaaben likhi hain.
Un me se kuchh mashhoor kitaaben :

(1) Fataawa Razawiya (12 Jild)
(2) Ahkaam e Shariat
(3) Husam-ul-Harmain
(4) Fataawa Harmain
(5) Addaulat-ul-Makkiya
(6) Al Fuyuzaatul Makkiya
(7) Azzubdat-uz-Zakiyya
(8) Al Ijaazat-ul Mateena
(9) Kifl-ul Faqih.

***********
Aap ke shaagirdo me aap ke 2 bete Hujjat-ul-Islaam Haamid Raza Khan aur Huzoor Mufti e Aazam e Hind Mustafa Raza Khan ke ilaawa Sadr-ush-Shariah Amjad Ali Aazami, Sadr-ul-Afaazil Maulana Naeem-ud-deen Muradabadi, Muhaddeese aazam-e- Hind Sayyed Muhammad Kachauchhawi, Malik al-Ulema Zafar-ud-deen Bihari, Qutb-e-Madeena Ziya-ud-deen Ahmad al-Madani mashhoor hain.

***********
Aap Hazrat Sayyed Shah Aale Rasool Marherawi Qadri rahmatullahi alaihi ke mureed aur khalifa hain.

Aap se Tareeqat ka Silsila e Razawiya jaari hai.

Aap ke khalifa :
(1) Hazrat Hujjat-ul-Islaam Allama Maulana Muhammad Haamid Raza Khan 
(2) Hazrat Mufti-e-aazam-e-Hind Maulana Mustafa Raza Khan
(3) Hazrat Sadr-ush-Shariah Allama Maulana Mufti Amjad Ali Aazami
(4) Hazrat Sadr-ul-Afaazil Allama Maulana Naeem-ud-deen Muraadabadi  
(5) Hazrat Allama Maulana Abdus Salaam Jabalpuri  
(6) Hazrat Malik-ul-Ulema Allama Maulana Sayyed Zafar-ud-deen Bihaari  
(7) Hazrat Mubbalig-e-aazam Allama Maulana Abdul Aleem Siddeequi Meerthi
(8) Hazrat Qutb-ul-Madeenat-ul-Munawwara Allama Shaikh Zia-ud-deen Ahmad al-Madani  
(9) Hazrat Burhaan-e-Millat Allama Burhaan-ul-Haq Jabalpuri
(10) Hazrat Allama Maulana Mukhtar Ahmad Siddeeqi Meerathi 
(11) Hazrat Shaikh Muhammad Abdul Hayy 
(12) Hazrat Shaikh Ahmad Khaleel 
(13) Hazrat Shaikh Ahmad Khudravi  
(14) Hazrat Shaikh Muhammad bin Abi Bakr  
(15) Hazrat Shaikh Muhammad Sa’eed 
(16) Hazrat Maulana Sayyed Ahmad Ashraf 
(17) Hazrat Maulana Shaah Sulaiman Ashraf.

***********
Aap ke wisaal ke kuchh waqt pehle Shaam (Syria) ke kisi wali ne Baitul Muqaddas me khwaab me dekha ke Huzoore akram sallallahu alaihi wa sallam ki mehfil me aap ke aas-paas kuchh ashaba baithe hai jaise wo kisi ka intazaar kar rahe the.
Unho ne puchha ‘Ya Rasool-Allah sallallahu alaihi wa sallam, Aap kis ka intazaar kar rahe hain?
Aap ne farmaya ke ‘Ahmad Raza Khan.’
Unho ne puchha ‘Ahmad Raza Khan kaun hain?’
Aap ne farmaya ke ‘Hindustan ke Bareilly ka ek aalim.’

Jab un ki aankh khuli to foran Syria  se Bareilly aane ke liye nikal pade. Lekin jab wo waha pahunche to pata chala ke Imaam Ahmad Raza Khan ka inteqaal ho chuka tha.

***********
Aap ne wisaal se pehle wasiyat ki thi ke meri namaaze janaza Maulana Haamid Raza Khan ya Allama Amjad Ali Aazami padhayen aur mere janaza ko ‘Ka’abe ke Badr ud Duja’ padhte hue le jaayen aur meri qabr ko itni gehri banana jitni meri unchaai hai.

Apne wisaal ke 42 minute pehle aap ne farmaya ‘Mere kamre se paisa, lifaafa, card wagairah hata do kyun ki us par tasweer bani hoti hai.’

***********
Aap ka wisaal 25 Safar 1340 Hijri (28 October 1921 A.D.) ko azaan e Jum’aa ke dauran 65 saal ki umr me hua.

Aap ka mazaar Bareilly Shareef (Uttar pradesh) me hai.

***********
ALLAH ta’ala Apne Habeeb Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sadqe me Aur Aa’la Hazrat Imaam e Ahle sunnat Ahmad Raza Khan rahmatullahi alaihi aur Tamaam Auliya Allah ke waseele se Sab ko mukammal ishqe Rasool ata farmae aur Sab ke Imaan ki hifazat farmae aur Sab ko nek amal karne ki taufiq ata farmae. Aur Sab ko dunya wa aakhirat me kaamyabi ata farmae aur Sab ki nek jaaiz murado ko puri farmae.
Aameen.
(Awwal Aakhir Durood)
           Post By:
         Hamare Nabi
      www.hamarenabi.in
     Like Us On Facebook:
www.facebook.com/HumareNabi


Youm-E-Raza Urs-E-Aalahazrat Mubarak Ho

♥ Shaan-E-Aalahazrat Azeemul Barkat Mujaddid-E-Deeno Millat Imam Ahmed Raza Khan Radiallahu Anhu ♥

♥Mujaddid-E-Deen Aalahazrat Imam Ahmad Raza Khan Radiallahu Anhu  Ki Wiladat 10 Shawwal 1272 Hijri (1856) Mubarak

♥Wo Hafiz Qur'an The Sirf 1 Maah Me Hifz Kiya.

♥ Wo Aalim The 13 Saal Ki Umar Me Aalim Bane.

♥Wo Mufti The 13 Saal 10 Maah 4 Din Ki Umar Me Pahla Fatwa Diya.

♥Wo Ustad The 55 Se Zyada Uloom Jante The.

♥Wo Musannif The 100 Se Zyada Kitabe Likhi.

♥Wo Shayar The 125 Saal Ke Bawjud Unki Shayari Aaj Bhi Taro Taza Hai.

♥Wo Mujaddide The 1400 Saal Purane Deen Ko Unhone Zinda Kiya.

♥Wo Sunniyo Ke Dilo Me Rahte Hai Naam AALA HAZRAT IMAAM AHMAD RAZA KHAN Barelvi Hai.

♥Koi Is Dour Me Itna Aala Nahi!
Aala Hazrat Ke Jaisa Nirala Nahi!

Haq Ta'ala Ki Ata Hai Maslake Ahmed Raza

Shah-E-Taiba Ki Raza Hai Maslake Ahmed Raza

Bu-Hanifa Ka Jo Maslak Hai Raza Ka Bhi Wahi

Kaun Kehta Hai Naya Hai MaslakeAhmed Raza

Jis Ko Quran Ne Kaha Hai Ahl-E-Haq Ka Rasta

Bil-Yaqeenan Woh Rasta Hai Maslake Ahmed Raza

Jo Chalega Is Pe Woh Pahunche Baagh-E-Khuld Mein

Baagh-E-Jannat Ka Pata Hai Maslake Ahmed Raza

Koshish Behad Hui Isko Bujhane Ki Magar

Tez Aandhi Me Jala Hai Maslake Ahmed Raza

Ghaus-E-Azam Ke Karam Se,

Mustafa Ke Faiz Se
Noor-E-Imaan Ki Ziya Hai Maslake Ahmed Raza

Rab Tujhe Rakhe Salamat Tu Sarapa Phool Hai

Yeh Meri Dilkash Dua Hai Maslake Ahmed Raza

                  Post By:
          ♥ Hamare Nabi ♥
        www.hamarenabi.in
www.facebook.com/HumareNabi
  Maslake Aalahazrat Zindabaad

Saturday, July 25, 2015

Aye Shahenshah-E-Madina Assalato Wassalam Lyrics

Aye Shahenshah-E-Madina Assalato Wassalam
Zeenat-E-Arshe Mu'alla Assalato Wassalam

Rabbi Habli Ummati Kehte Huwe Paida Huwe
Rab Ne Farmaya Ke Bakhsha Assalato Wassalam

Aye Shahenshah-E-Madina Assalato Wassalam
Zeenat-E-Arshe Mu'alla Assalato Wassalam

Sar Jhuka Kar Ba Adab ishqe Rasoolallah Main,
Keh Raha Hai Har Sitara Assalato Wassalam

Aye Shahenshah-E-Madina Assalato Wassalam
Zeenat-E-Arshe Mu'alla Assalato Wassalam

Momeeno Padhthay Raho Tum Apne Aaqa Par Durood
Haie Farishto Ka Wazifa Assalato Wassalam

Aye Shahenshah-E-Madina Assalato Wassalam
Zeenat-E-Arshe Mu'alla Assalato Wassalam

Nein Woh Sunni Hu Jamil-E-Qadri Marnay Ke Baad
Mera Laasha Bhi Kahega Assalato Wassalam

Aye Shahenshah-E-Madina Assalato Wassalam
Zeenat-E-Arshe Mu'alla Assalato Wassalam

Jab Firishtay Qabr Mein Jalwa Dhikhaye Aapka
Ho Zabban Par Pyare Aaqa Assalato Wassalam

Aye Shahenshah-E-Madina Assalato Wassalam
Zeenat-E-Arshe Mu'alla Assalato Wassalam

Assalato Wassalamo Alaika Ya RasoolALLAH
Assalato Wassalamo Alaika Ya HabibALLAH
Assalato Wassalamo Alaika Ya Nooram Min Noorullah
Assalato Wassalamo Alaika Sayyadil Ambiyail Mursalin
Assalato Wassalamo Alaika Ya Khatamun Nabiyyin
Assalato Wassalamo Alaika Ya Rahmatallil Aalmin
Sallallahu Alaihi Wasallam

World's Best Islamic Blog
www.hamarenabi.in

Like Us On Facebook
www.facebook.com/HumareNabi

Thursday, July 23, 2015

EID-UL-Fitr Aur Shaan-E-Ahlebait

Eid Ka Mubarak Din Tha Khatoon-E-Jannat Hazrat Fatima Zahra Radiallahu Ta'ala Anha Namaz-E-Fajar Se Farigh Ho Chuki Thi Aur Chakki Pees Rahi Thi Aap Ke Dono Laal Hazrat HASAN-O-HUSAIN Radiallahu Ta'ala Anhuma Bahar Khel Rahe The Unko Jab Maloom Huwa Ke Aaj To Eid Ka Din Hai To Daudte Huye Ghar Aaye,
Aur Ammi Jaan Se Lipat Kar Kehne Lagey
"Ammi Jan Aaj To Eid Ka Din Hai,
Sab Bachche Acchey Achchey Kapde Pahen Rahe Hain Aur Uoonto Par Sawaar Ho Rahe Hai,
Hamare Achche Aur Naye Kapre Kahan Hai Ham Bhi Uoont Par Sawaar Hokar Eidgaah Jayenge."

Saiyyeda Fatima Zahra Raadiallahu Anha Bachchon Ki Baat Sunkar Ghabhra Gayi,

Ghar Me Naye Kapron Ka To Kiya Zikar, Purane Kapre Bhi Dhule Nahi The, Fauran Chakki Band Kar Di,
Bachche Machle Huye The, Bachchon Se Farmaya,
"Achcha Bachcho Thahron Mai Do Raka'at Namaz Ada Kar Lun,
Phir Tumhe Nehla Dhula Kar Naye
Kapre Pahenaw'ungi."

Bachche Ye Sunkar Khush Ho Gaye,

Aap Ne Musalla Bichhaya,
Do Raka'at Namaz Padh Ke
BARGAAH-E-ILAAHI ME ARZ KI

"AYE KHUDA WAND QUDOOS....
Maine Tere NABI Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Nawason Ko Naye Kapde Pahnane Ka Wada Kiya Hai,
KHUDA WANDA Khazana-E-Ghaib Se Unke Liye Naye Libaas Inaayat Farma,
Unke Raune Se Tere RASOOL Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Aziyyat Pohnchegi."

Aap Rone Lagin Aur Sajde Me Gir Gayin,
Yakayak Kisi Ne Darwaze Par Dastak Di,
Aur Buland Aawaaz Se Kaha,
"HASAN AUR HUSAIN
(Radiallahu Anha)
Apne Kapde Le Jawo."

Bachche Jaldi Jaldi Bhage,
Jakar Dekha Ke Ek A'arabi Do Hulee Liye Khara He,

Usne Sabz Libaas Bade Sahabzade HASAN
Aur Surkh Libaas Chhote Sahabzade HUSAIN Ko Diya,
Aur Salam Kar Ke Rukhsat Huwa,

Saiyyada Tunnisa-E-Aalam....
Abhi Apne Ma'abood-E-Haqeeqi Ke Sajde Me Thi Ke Pyare HUSAIN Ne Kaha,
Ammi Jaan Darzi Kapde Le Aaya,

KHATOON-E-JANNAT Fatima Zahra Radiallah Anha, KHUDA KA Shukr Karti Hui Uthi,,Aur Kapre Pahna Kar NANA JAN Ki Khidmat Me Ponhcha Diya,

SARKARE DO AALAM Salallahu Ta'ala Alaihi Wasallam Ne Ye Waqia Sunkar Irshaad Farmaya,
"BETI YE JANNATI LIBAAS Hai Jo Khuda Wand-E-Aalam Ne Teri Dua Qubool Farma Kar
RIZAWAN-E-JANNAT Ke Haath Bheje Hai."
SUBHAN"ALLAH.
(Tirmizi, Hadees No 2021.)

SubhanALLAH Kya Martaba Hai Ahlebait Ka.
ALLAH Humare Dilo Me Apni Aur Apne Habeeb Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ahlebait Ki Muhabbat Ata Farmaye.
Aur Ahlebait Ke Sadqe Hamari Magfirat Famaye.
Aameen.

"Kisi Taraf Koi Kinara Na Hoga,
Gairo Ka Kya Apno Ka Bhi Sahara Na Hoga.
Karlo Muhabbat RASOOL-E-PAAK Se,
Kyunki Aakhirat Me Unke Siwa Koi Hamara Na Hoga"

World's Best Islamic Blog:
www.hamarenabi.in
Like Us On Facebook:
www.facebook.com/HumareNabi