Friday, April 8, 2011

Tabligi-Devbandi Khabiso Ka Fareb,Tabligi Moulvio ke Gustakhana Saboot

KAAFIR
HUSAIN ALI DEVBANDI:
ALLAH KO BANDE K KAAM KI KHABAR PEHLE SE NAHI HOTI
JAB BANDA KAAM KARTA H
TAB HOTI HAI
(BALAGATUL JIRAAN)
Ma'azallah!

HUSAIN ALI DEVBANDI TABLIGI KHABIS LIKHTA HE:
MAINE KHWAB DEKHA KE HUZOOR GIR RAHE HAI
&
MAIN UTHA RAHA HU
(BALAGATUL JIRAAN,Safa.60)
Ma'azallah Astagfirullah!

TABLIGI DEVBANDI-WAHABI
KAAFIR QAASIM NAANOTVI:
"HUZOOR KE BAAD NAYA NABI PAIDA HO SAKTA HAI"
(TEHZIRUNNAAS,S.8)
Ma'azallah

MUJADDID ALFESAANI:
"Ek BAD-AQEEDA
(Wahabi-Devbandi)
Ki SOHBAT Me Baithna
Sau (100) Kaafiro Ki SOHBAT Me Baithne Se Bhi Bad'tar Hai"

No comments:

Post a Comment