Saturday, May 21, 2011

Khutba Ke Adaab

Khutba Ke Adaab
Do Janu Beth Kar Khutba Sune
Pahle Khutbe Me Hath Bandhe
Dusre Me Hath Janu Pr Rakhe
INSHAALLAH
2 Rkat Ka Swab Milega
(MIR-AAT)

HUZOOR PURNOOR Ne Farmaya:
4 Cheeze Tamam NABYON ki SUNNAT hai:
1.NIKAAH krna
2.MISWAK krna
3.HAYA (Sharm) krna
4.KHUSHBU Lagana
(TIRMIZI)

Jis Shakhs Ki Tumne Gibat Chugli Ki Ho
Uska Kaffara ye Hai ke
Uske Liye Bakhshish Ki Dua Karo
(Mishkat)

No comments:

Post a Comment