Halloween party ideas 2015

FARMANE Hazrat MAULA ALI:
Wo Shakhs Pul Siraat Se Nahi Guzar Sakega Jis Ke Dil Me
Hazrat ABU BAKAR Aur
Hazrat UMAR
Ki Mohabbat Na Ho
(TOHFA ISNA ASHRIYA)

Aurat Bhi Jaanwar Zibah Kar Sakti Hai
aur
Uske Hath Ka Zibah Kiya Huwa Jaanwar Halal Hai
Mard aur Aurat Sab Use Kha sakte hai
(MISHKAT)

NAMAZ Ki Ahmiyat:
Jis Ki NAMAZ Nahi Us Ka Islam Me Koi Hissa Nahi Aur Jis Ka WUZU Nahi UsKi NAMAZ Nahi
(Kanzul Umaal Jild:7 Hadees:19094)

Post a Comment

Your feedback is very important to us. We always welcome your suggestions. Please do not post any ads or promotional links in comments. Such comments will be removed.
Thank you.
Like us on: www.facebook.com/HumareNabi

[random][fbig2][#8e44ad]
All Rights Are Reserved © 2017. Powered by Blogger.