Halloween party ideas 2015

HAZRAT ABBAS SE RIWAYAT HAI KE NABI-E-PAK RAMZAN ME 20 RAKA'AT TARAWIH
Aur
3 RAKA'AT WITR PADHA KARTE THE.
(BAIHAQI J.2
TIBRANI J.11)

HAZRAT UMAR FARUK-E-AAZAM NE SAB SE PEHLE 20 RAKA'AT TARAWIH KI IBTEDA KARAAI
TAB PEHLE IMAAM HAZRAT ABI BIN KA'AB HUWE
(KHUTBAT-E-RAMZAN)

Jo Sachche Dil aur Sahi Aqeeda ke sath RAMZAN me TARAVEEH Padhe to uske agle Gunah Bakhsh Diye Jate hai
(Muslim)

Mas'ala
bila uzra tarawih baith kar padhna makruh hai
balke baaz fiqaha e kiram ke nazdik to hoti hi nahi
(durre mukhatar)

MAS'ALA:
Tarawih Ka Waqt Isha Ke Farz Padhne Ke Baad Se Subah Saadiq Tak Hai, Isha Ke Farz Ada Karne Se Pahle Agar Padhli To Na Hogi.
[Alamgiri]

HAZRAT ALI AUR SALMAN FARSI KE SHAGIRD
HAZRAT ALI BIN RABIYA RAMZAN ME LOGO KO 20 RAKAT TARAWIH AUR 3 RAKAT WITR PADHATE THE
(IBN-E-SHAIBA)

SarkaR GAUS-E-AAZAM FARMATE HAI:
NAMAZ-E-TARAWIH NABI-E-KAREEM KI SUNNAT HAI
AUR
20 RAKA'ATE HAI
(GUNYATUT TAALIBIN J.2 S.16)

TARAWIH 20 RAKAT
SUNNAT-E-MO'QEDA NAMAZE HAI
JO RAMZAN ME PADHI JATI HAI
ISHA KI FARZ NAMAZ KE BAAD,
HAR RAAT ME
(QANUN-E-SHARIAT)

Post a Comment

Your feedback is very important to us. We always welcome your suggestions. Please do not post any ads or promotional links in comments. Such comments will be removed.
Thank you.
Like us on: www.facebook.com/HumareNabi

[random][fbig2][#8e44ad]
All Rights Are Reserved © 2017. Powered by Blogger.