HadeesUncategorized

Aurat ALLAH ki rahmat se Qareeb-thar us waqt hoti hai

Aurat ALLAH ki rahmat se Qareeb-thar us waqt hoti hai jab wo apne ghar me rahe.

Ghar me rahe bila zarurat baher na jaye.

IMAM SHAFEI
NEK ISTEMAL:
waqt talwaar ki tarah he
tum isko(nek aamal ke zriye)kato varna
(fuzuliyyat me mashgul kar ke)
ye tum ko kaat dega

WAHABI KO IMAAM BANANA
HARAAM aur
NA-JAAIZ HAI,
JO NAMAZ USKE PICHHE PADHI
USKO DOHRANA WAAJIB HAI
(KUTUB-E-FIQ’H)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Skip to toolbar