HadeesUncategorized

KOI SHAKHS BIMAR NAHI HOTA

KOI SHAKHS BIMAR NAHI HOTA
Ya
BAHUT BUD’HA HAI
MARTA NAHI
USKE LIYE YE NA KAHA JAYE KE ALLAH USE BHUL GAYA HAI
YE KEHNA KUFR HAI.
(Bahare SHARIAT 9:169)

QURAN:
Aur Fuzool Na Uda Beshak Fuzool Udane Wale Shaitan Ke Bhai Hain
Aur Shaitan Apne Rab Ka Bada Na Shukra Hai.
>P:15 A:26,27

Meri Ummat Ki Halaakat
2,Cheezo Men Hai,
1-ILM Ko Chhod Dena,
Aur
2-Maal Jamaa Karna.
>M.Quloob

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Skip to toolbar