HadeesUncategorized

FARMANE Hazrat MAULA ALI:

FARMANE Hazrat MAULA ALI:
Wo Shakhs Pul Siraat Se Nahi Guzar Sakega Jis Ke Dil Me
Hazrat ABU BAKAR Aur
Hazrat UMAR
Ki Mohabbat Na Ho
(TOHFA ISNA ASHRIYA)

Aurat Bhi Jaanwar Zibah Kar Sakti Hai
aur
Uske Hath Ka Zibah Kiya Huwa Jaanwar Halal Hai
Mard aur Aurat Sab Use Kha sakte hai
(MISHKAT)

NAMAZ Ki Ahmiyat:
Jis Ki NAMAZ Nahi Us Ka Islam Me Koi Hissa Nahi Aur Jis Ka WUZU Nahi UsKi NAMAZ Nahi
(Kanzul Umaal Jild:7 Hadees:19094)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Skip to toolbar