HadeesUncategorized

Ilm-E-Gaib-E-Nabi Salallaho Alayhi Wasallam:

Ilm-E-Gaib-E-Nabi:
QUR’AN:
AEY IMAAN WAALO!
APNI AWAZE
US GAIB BATANE WALE ( NABI) KI AWAZ SE UNCHI
MAT KARO.
(PARA:26 SURAH: HUJURAT)

ILME-GAIBE NABI:
ALLAH NE MERE LIYE ZAMEEN SAMAIT DI
MAINE MASHRIQ-O-MAGRIB TAK KA SARA HISSA DEKH LIYA
(MUSLIM,S390)

QUR’AN:
ALLAH NE APKO WO SAB ILM ATA KAR DIYA JO AAP NAHI JANTE THE &
AAP PAR ALLAH KA BAHUT BADA FAZL HAI
(NISA:113)

KHUDA KI QASAM!
MUJH PAR TUMHARA RUKU’A & KHUSU’A CHHUPA NAHI
MAI PEETH KE PICHHE BHI DEKHTA HU
(BUKHARI,HADEES:8321)

QUR’AN:
YE GAIB KI KHABRE HAI JO TUMHARI TARAF WAHI KARTE HAI
(SURAH:YUSUF,A:102)
KYA AB BHI ILME GAIB KA INKAR HAI?

GAIB KA JANNE WALA(ALLAH)TO APNE GAIB PAR KISI KO MUSALLAT NAHI KARTA SIWAY APNE PASANDIDA RASOOLO KE
(PARA-29,RUKU-12,Aayat-26)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Skip to toolbar