Asma-E-HusnaUncategorized

PAGE: 10 Asma-E-Husna Fazilat-E-Asma-E-Husna

NOTE: Asmae Husna Ka Vird “YA” ke Sath Kare

82. “Raufu”

-Bahut Meherban

(Kisi Zalim ke Panje se Majlum Ko chudanle ke liye is ism pak ko 10 Bar Padh kar Ishare se Jalim ke Muh par dam kare)

83. “Maalikul Mulki”

-Mulk ka Maalik

(Is ism sharif ki kasrat Maldari bakshti He Aur Izzat wa Jah nasib Hoti He

Har kam bante he

Aur iske sath dua karne se Dua Makbul Hoti He)

84. “zul Jalaali wal ikraami”

-Azmat Aur Bujurgiwala

(is ism pak ki kasrat Maaldari Bakhshti He

Aur Izzat wa Martaba nasib Hota He

Aur Har kam bante He

Aur iske sath dua karne se Dua Makbul Hoti He)

85. “Al Muksitu”

-Insaaf karnewala

(Waswase Shaytani se Mehfooz Rahen ke liye is ism pak Ko 100 Bar Padhna Mufid He)

86. “Al Jaamiu”

-Jama karnewala

(Murad hasil karne ke liye Bad Namaze Juma 142 martaba padhna Mufid He)

87. “Al Ganiyyu”

-Beniyaz

(Husule Gina ke liye He har roz 70 Bar padhe

Kisi Ka Mohtaz Na Hoga Aur Maal me Barkat Hogi)

88. “Al Mugni”

-Beparwah Karnewala

(Jo shaks is ism pak ko 10 Juma tak Har Juma ko 2000 Bar Padhe

Makhluk se Beniyaz Ho Jaye)

89. “Al Maaniu”

-Roknewala

(Mawaafikat Jaujen ke liye Jab bistar par lete 21 Bar Padhe

Haq Ta’ala Narajgi Door kar dega)

90. “Ad Darru”

-Nuksan Pahuchanewala

(Jo shaks kisi Buland Mansab par ho Aur us par Saabit rehna chahe Wo har Shabe Juma aur Ayyam Biz[Chand ki 13,14,15 Tarikh] me 100-100 bar padha kare)

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Skip to toolbar