NikahUncategorized

Nikah Ke Talluk Kuch Hadees

Hazrat Ibne Abbas Radiallaho anhu se Riwayat He ke Huzoor Sallalaho Alayhi Wasallam ne irshad Farmaya
“Gawaho ke bagair Nikah karnewali Aurate Jaaniya (Zina Karnewali) He
(Tirmizi sharif,Jild 1, Safa 563, Hadees no 1095, Bab no 751)

Huzoor Sayyadna Gause Aazam Shaikh Abdul Qadir Jilani Radiallahu anhu farmate he:
“Nikah Jumerat Ya Jumma Ko Karna Must’hab he aur Subah ki Bajaye sham ke waqt Nikah Behtar karna Hai”
(Gunyatuttalebin, Bab no 5, Safa 115)

“Jis kisine Sohbat ki bate logo me bayan ki uski misal aisi he jaise shaitan Aurat shaitan Mard se Mile aur Logo Ke samne hi khule aam sohbat karne lage”
(Abu Dawood, Jild 2, Hadees no 407, Safa 155,Bab No 127)

Aaqa Sallalaho Alayhi Wasallam ne irshad farmaya
“Allah ki laanat Bad Nigahi karnewale par aur Jiski taraf Bad Nigahi ki jaye”
(Bayhaqi Sharif,Mishkat sharif Jild 2,Safa 77)

You Might Also Like:

Show More

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
Skip to toolbar