20 Rakat Taraweeh Ka Bayan With Proofs

SHARE:

All The Necessary Proofs On 20 Raka'at-E-Taraweeh In The Light Of Hadiths. Sahih Hadith And Tarawih Salat Prayers.

Tarveeh Lafz Tarviha Ki Jama Hai,
Aur Tarviha Us Baithne Ko Kehte Hain jisme Kuch Sukoon Mile.
Chunki Taraveeh Ki 4 Rakaton Par Salam Pherne Ke Bad baithe Baithe Dua Padhi Jati Hai Aur is Tarah Namaziyon Ko Kuch Aaram Mil Jata Hai,
is Tarah Taraveeh Ki 4 Rakat Ko 1 Tarviha Kaha Jane Laga,
Aur Chunki Puri Taraveeh Me 5 Tarviha Hote Hain is liye 5 Tarviha Ke Majmo'aa Ko Taraveeh Kaha Jata Hai.
Taraveeh Wo Namaz Hai Jo Ramzanul Mubarak Ke Mahine Me Isha Ki Namaz Ki Bad Ba-jamat Padhi Jati Hai,
Sharahe Bukhari Hafiz Hajar Asqalani Farmate Hain......
سميت الصلوة فی الجماعة فی لیالی رمضان التراويح
Ramzan Ki Raton Me namaz Ba Jamat Ka Naam Taraveeh Hai
{فتح الباري شرح صحيح البخاري، جلد-4، صفحہ-250}

HADEES:
Hazrat ABU HURAIRAH Riwayat Karte Hain Huzoor صلى الله عليه وسلم Ne Farmaya Jo Ramzan Me Qayam Kare (taraveeh padhe) iman Ki Wajah Se Aur Sawab Ki Chahat Me uske Pichle Sab Gunah (chote gunah) Bakhsh Diye Jayenge
{صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، صفحہ-382، الحديث-759}
Huzoor صلى الله عليه وسلم Ne Ramzan Me Taraveeh Ka Shaoq Dilaya Magar uski Koi Tadade Rakat Nahi Thehrai
Na Koi Takeed Ki is Liye Ki Kahi Ye ummat Pe Farz Na Ho Jaye
Balki Har Shakhs Ki Himmat Pe Ise Aap Ne Chhoda jisse Jitna Ho Sake Padhe Kam Ya Ziyadah Ya Padhe Ya Na Padhe
Huzoor ki Hayate Zaheri Me Yahi Halat Rahi Yahan Tak Hazrat Abu Bakar Ki Muddate Khilaft Me Bhi Yahi Haal Raha
Phir Hazrat Umar Farooq Ka Zamana Khilafat Aaya,
Aap Eik Raat Masjid Me Gaye Aur Logo Ko Alag Alag Padhte Paya Aur kuch Mil Ke Padh Rahe The.
Hazrat Umar Ne Ye Dekh Kar Farmaya Mai Munasib Samajhta Hun Sab Ko Eik imam Ke Sath Jama kar Dun To Behtar Hai,
Aap Ne Sab ko Jama Farmaya Aur Hazrat Ubai Bin Ka'ab Ko Imamat Ka Hukm Diya Aapne 20 Rakat Taraveeh Logo Ko Ba-Jamat Padhai
{صحيح البخاري" كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، جلد-1، صفحہ-658، الحديث-2010}
Gair Muqallideen Ka Ye Kehna Huzoor صلى الله عليه وسلم Se 8 Rakat Taraveeh Sabit Hai Mahez Bakwas Aur Be-Daleel Baat Hai, Jis Hadees Ko Ye Aqal Ke Dushman 8 Rakat Taraveeh Ke Saboot Me Pesh Karte Hain Wo Dar HAQIQAT Namaze Tahajjud Ke Bare Me Hai
                                  Hadees Me Imame Bukhari Ke Dada ustaz Mohaddis ibne Abi Shaibah Apni Musannaf Me Jo Bukhari Se Bahot Pehle Likhi Gai Aur Hadees ki Deegar Badi Badi Kitabo Me Ye Riwayat Maujood Hai.

HADEES:
Hazrat ABDULLAH BIN ABBAS Farmate Hain Rasulullah صلى الله عليه وسلم Ramzanul Mubark Me 20 Rakate Aur Witr Padha Karte The
{بحوالہ--- مصنف ابن ابی شیبہ، جلد-2،صفحہ-394،،،،! بيهقی، جلد-2، صفحہ-496،،،،! المعجم الكبير الطبراني، جلد-3، صفحہ-148،،،! منتخب مسند حميد بن حميد، جلد-1، صفحہ-73،،،! وغيره}
Note-
Iske Silsilae Sanad Me Bhi Eik Zaeef Rawi Ibraheem Bin usman Maujood Hai..
Khulasa Ye Ki Huzoor Se Taraveeh Ki 20 Ya 8 Rakat Sarahat ke Saath Kisi Sahi Hadees Me Maujood Nahi.
Aur 20 Rakat Padhna Sahaba Tabaeen Jumla Ulmae Mohaqqiqeen Se Sabit Hai aur Jamhoor Ka Yahi Mazhab Hai Ki Taraveeh 20 Rakat Hai.
Aur 20 rakat Padhne Ka Saboot Sahi Sanado Se Hazrat Umar Hazrat Usman Hazrat Ali & Jumla Sahaba ke Amal Se Maujood Hai... aur Huzoor صلى الله عليه وسلم Ne Ummat Ko Hukm Farmaya Ki Meri Aur Mere Khulafae Rashideen Ki Sunnat Pe Chalo
{جامع الترمذي،  أبواب العلم، باب ماجاء في الأخذ بالسنة......إلخ، جلد-4، صفحہ-308، الحديث-2658}

Challenge-
Naam Ke Ahlehadees Hame 8 Rakat Taraveeh Huzoor صلى الله عليه وسلم Se Sabit Kar Dikhaye.
Insha'Allah Qayamat To Aajyegi Magar Wo Din Kabhi Nahi Aayega Ki Hadees Hadees Ki Ratt Lagane Wale is silsile Me Eik Bhi Sahi Sareeh Marfoo Hadees Me Huzoor Ke Amal Se Ramzan Me 8 Rakat Taraveeh Padhne Ki Hadees Pesh Kar Sake.....
Kyu Ki inke Shaikhul islam IBNE TAIMIYAH Ne khud Iska IQRAR Kiya hai.
"Jo Ye Samjhe Ki Qayame Ramzan (taraveeh) Ke Silsile Me Huzoor Se koi Muta'aiyyan (fix) adad Manqool hai Jisme Na Kuch Kam ho Sakta hai Na ziyadah Wo Galti Par Hai"
{MIRQAAT, Volume-2, page-157}

Aur inke Bade Allama Qazi Shokani Likhte Hai.
"Ramzàn ka Qayam (taraveeh) Mashroo Hai,
Aur Namaz Jamat Se Padhi Jayegi aur Tanha Bhi, Pas Taraveeh Ko Kisi Muta'aiyyan Adad ke Sath Khas Karne ki Koi Riwayat Nahi
{Neelul awtar, Volume-3, page-53}

Jaisa Ki Aap Upar Padh Chuke Hai Ki Huzoor صلى الله عليه وسلم Se Taraveeh Ki 20 Raka'at Sarahat Ke Saath Sabit Nahi
Lekin 20 Rakat Padhne Ki To Zaeef Hadees Milti Bhi Hai Magar 8 Padhne Ki Koi Hadees Hai Hi Nahi.
Aur Jis Tarah Huzoor Se Taraveeh Ki Muta'aiyyan Adad Sabit Nahi Usi Tarah Aap Se Taraveeh Ba-jamat Padhna Bhi Sabit Nahi Hai,
Huzoor Ne Namaze Tarveeh Tanha Ada Farmayi Hai.
20 Rakat Jamat Ke Sath Ahde Hazrat Umar Farooq Me Shuru Hui,
Ahlehugees Is 20 Ko Bid'ate Farooqi Keh Kar Manne Se inkar Karte Hain,
Hum in aqal ke Dushmano Se Puchna Chahte Hai Agar 20 Rakat Taraveeh Hazrat Umar ki Bid'at Hai To Jamat Se Taraveeh Padhna kya Hai?
Tum Jo 8 Rakat Jamat Se Padhte Ho Kya Ye Huzoor Se Sabit hai? Ye Bhi To Hazrat Umar Hi ki Sunnat Hai.
(Iska Jawab Ahle Khabees Hame Zaroor De)

Hazrat Ubai Bin Ka'ab Se Riwayat Hai Unhe Hazrat Umar Ne Hukm Diya
Ramzan ki Raton Me Logon Ko 20 Rakat Taraveeh Jamat Se Padhye
{مسند احمد بن منيع، بحوالہ اتحاف الخيرة المهرة للبو صری، باب في قيام رمضان، رقم الحدیث-2390}

Hazrat Sayeb Bin Yazeed Farmate Hai Ki Zamane Farooq & Hazrat Usman Me Sahaba Ba-jamat 20 Rakat Taraveeh Padhte The.
{السنن الكبرى للبيهقي، باب ماروی في عدد ركعات القيام  فی شهر رمضان، جلد-2، صفحہ-496}

Hazrat Yazeed Bin Ruman Kehte Hai Log (Sahaba/Tabaeen) Hazrat Umar Ke Zamane Me 23 Rakat Padhte The,
20 Taraveeh 3 Vitr
{موطأ امام مالک، باب ما جاء في قيام رمضان، صفحہ-98}

Hazrat Umar Ke Zamane Me Log (Sahaba & Tabeen) 20 Rakat Taraveeh Padhte The
Aur Hazrat Usman Ke Daur Me Lambe Qayam Ki Wajah Se Lathiyon Ka Sahara Lete The
{أيضاً}

Hazrat Abul Hasnaa Se Riwayat Hai Ki Hazrat Ali Ne Ek Shakhs Ko Ramzan Me Hukm Diya Ki Wo Logo Ko 20 Rakat Taveeh Padhaye
{مصنف ابن ابی شیبہ، باب كم يصلي في رمضان من ركعة ؟ جلد-5، صفحہ-223، رقم الحدیث-7763}

Hazrat Abdullah Bin Masood Ramzanul Mubarak Me Hame Taraveeh Padhate, Hadees Ke Rawi Imame Amash Kehte Hain Aap 20 Rakat Taraveeh & 3 Rakat vitr Padhate
{قيام الليل للمروزی، صفحہ-157}

Hazrat Ata Bin Abi Ribah Jalilul Qadr Tabaie Hai Aapne 200 Sahaba Ki Ziyarat Kee,
(Tehzibut Tehzeeb li Ibne Jajar, Volume-4, Page-488) Wo farmate Hai,
"ادركت الناس وهم يصلون ثلاثا و عشرو ركعة بالوتر"

Mai ne Sahaba Wa Tabaeen Ko 20 Rakat Tarveeh & 3 Vitr Padhte Paya
{مصنف ابن ابی شیبہ، كم يصلي في رمضان من ركعة، جلد-5، صفحہ-224، رقم الحدیث-7770}

Huzoor Ki Sunnato Aur Sahaba Ke Tariqon Ki Jis Ahsan Andaz Me Aur Tafseel Ke Sath 4 Imamo Ne Tadveen Ki Wo Ummat Me Kisi Ke Hisse Me Nahi Aai,
Isi Liye Puri Ummat Inhi 4 Imamo Ki Rehnumai Me Huzoor Ki Sunnato Pe Amal Kar Rahi hai.
4ro imam 20 Rakat Taraveeh ke Hi Qayel The,
In 4ro Me Sab Se Bade Imam Huzoor Imame Azam Abu Hanifah Noman Bin Sabit Koofi رضي الله عنه 20 Rakat Taraveeh Ke Qayel Hai..
{بداية المجتهد، جلد-1، صفحہ-214}

2 No. Ke Imam,
Imame Darul Hijrat Saydna Imam Malik رضي الله تعالى عنه 20 Rakat Taraveeh Ke Qayel The
{بداية المجتهد، جلد-1، صفحہ-214}

3.No Ke Imam
Sayedna Imam Muhammad Bin Idrees Shafai رضی اللہ تعالٰی عنہ Farmate Hai.
Mujhe 20 Rakat Taraveeh Pasand Hai Makkah Me Bhi 20 Hi Padhte Hai,
{قيام الليل للمروزی، صفحہ-159}

4.No Ke Imam ABU ABDULLAH Ahmad Bin Hambal رضی اللہ تعالٰی عنہ Ke Bare Me DAQQAQ Alim Jo Fiqhe Hanfi Ke Tarjaman Hai,
IMAM IBNE QIDAMAH HAMBALI Likhte Hai,
Imam Hambal Ke Nazdeek Mukhtar Aur Rajeh 20 Rakat Taraveeh Hi Hai,
Imam Sufyan Suri Imam Abu Hanifah Imam Shafai Bhi 20 Hi Ke Qayel The.
{المغني لابن قدامه، جلد-2، صفحہ-366، مسئلہ نمبر-247}
Yaqeen Janiye Is Silsile Me is Qadar Riwayat Amale Sahaba Wa Tabeen Se Hai Ki likhne Par Aaun To Kitabo Ke Dher Lag Jaye.
Magar Misl Mash'hoor Hai,
"AQAL MAND RA ISHARA KAFI AST"
AKheer Me Ahlehugees Ke Shaikhul islam ibne Taimiyah Hambali Jinki Har Baat Pe Ye Gair Muqallideen AMANNA WA SADDAQNA Kehten Hain Aur Jaan Fida Karte Hain Aur Jinke Ye Andhe Muqallid Hai Lijiye 20 Rakat Pe Unhi Ka Na Qabile Tardeed Hawala.
"فانه قد ثبت ان ابى بن كعب، كان يقول الناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويو تر بثلاث فرائ كثير من العلماء ان ذالك هو السنة لانه اقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر"
Tarjama-
Ye Baat Sahi Sand Se Sabit Hai Ki Hazrat Ubai Bin Ka'ab Sahaba Wo Tabeen Ko Ramzanul Mubarak Me 20 Rakat Tarveeh Aur 3 Witr Padhate The, lihaza Bahot Se Ulma Isi Ko Sunnat Qarar Dete Hai,
Kyunki Hazrat Ubai Bin Ka'ab Ne Hazraate ANSAR O MUHAJIREEN Ki Maujdoogi Me 20 Rakat Padhai Thi Kisi Ne Iska inkar Nahi kiya
{FATAWA IBNE TAIMIYAH, Volume-23, Page-112}

COMMENTS

BLOGGER: 10
Loading...
Name

Alfaiz Roohani Markaz,1,Android App,2,Aqaid-E-Ahle Sunnat,33,Asma-E-Husna,12,Bazme Faizan-E-Raza,7,Dhul Hijjah/Eid-UL-Azha,4,Durood-O-Salaam,9,Eid Mubarak,14,Eid-E-Miladun Nabi,42,English Articles,10,Faizane Gous-E-Aazam,2,Hadees,177,Hadees-E-Nabwi,61,Hadees-E-Qudsi,1,Hadees: Durud Sharif,16,Hayat-E-Mubarak Aalahazrat,7,Imaan,22,Islamic E-Book,6,Islamic sms,66,Jumma Mubarak,6,Muharram,45,Naat-E-Mustafa,6,Namaz,10,Nikah,51,Ramzan,91,Salato-Salaam,6,Seerat-E-Hazrat Maula Ali,2,Sihah Sitta Hadith,6,Sunnat-E-Nabi,1,Yazeed Murdabaad,3,
ltr
item
Hamare Nabi: The Voice Of Ahle Sunnat Wal Jama'at: 20 Rakat Taraweeh Ka Bayan With Proofs
20 Rakat Taraweeh Ka Bayan With Proofs
All The Necessary Proofs On 20 Raka'at-E-Taraweeh In The Light Of Hadiths. Sahih Hadith And Tarawih Salat Prayers.
https://lh3.ggpht.com/-lTfZI4IEPXo/U7xpHIv2XrI/AAAAAAAADcE/Q5Y4K8I7UFs/s640/Ramzan%252520Kareem.png
https://lh3.ggpht.com/-lTfZI4IEPXo/U7xpHIv2XrI/AAAAAAAADcE/Q5Y4K8I7UFs/s72-c/Ramzan%252520Kareem.png
Hamare Nabi: The Voice Of Ahle Sunnat Wal Jama'at
https://www.hamarenabi.in/2014/07/20-rakat-taraweeh-ka-bayan-with-proofs.html
https://www.hamarenabi.in/
https://www.hamarenabi.in/
https://www.hamarenabi.in/2014/07/20-rakat-taraweeh-ka-bayan-with-proofs.html
true
1202573335692756977
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy